Кс. Алег Дуль

Ksiądz
Oleg Dul- Ur. 08.19. 1973 r. w Podgaliszkach (par. Zabłoć).
- W 1997r. ukończył WSD w Grodnie,
- święcenia kapłańskie przyjął 16.10.1999 r. w Katedrze w Grodnie z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 1999-2000 – wikariusz w Zabłoci z obsługą par. Nacza, Dociszki i Osowo;
- od 02.07.2000 r. – proboszcz w Naczy z obsługą par. Dociszki;
- od 2007 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz w Wołkowysku Centralnym, par. św. Stanisława Kostki;
- od 2009r. – wicedziekan dekanatu w Wołkowysku.

   "Kapłaństwo to całkowite oddanie się Chrystusowi, aby Chrystus przez kapłana mógł przyjść do każdego człowieka."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.