Кс. Максім Бачарнікаў SCJ

 
Ksiądz
Maksym Boczarnikow SCJ
- Ur. 28.01.1980 r. w m. Kirżacz, Rosja.
- W roku 2006 skończył Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach (koło Krakowa, Polska).
- Święcenia kapłańskie otrzymał 03.06.2006r. z rąk Ks. Kardynała Stanisława Nagiego.
- Od razu po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej do parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie.
- Obecnie jest wikariuszem parafii, zajmuje się katechezą, przygotowuje młodzież i dorosłych do Bierzmowania, opiekuje się młodzieżą.

"Kapłaństwo dla mnie jest służbą Kościołowi i ciągłym dziękczynieniem Jezusowi, że powierzył mi tak cenny dar."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.