Кс. Мікалай Ціхановіч
Ksiądz
Mikołaj Cichanowicz,
profesor WSD w Grodnie
Ur. 14.05.1977 r. w Juraciszkach rej. Iwjewskiego.
Po zakończeniu w 2000 r. WSD w Grodnie 19 maja 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa A. Kaszkiewicza.
Posługa kapłańska:
lata 2001 – 2003 – wikariusz par. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu,
czerwiec 2003 r.- kwiecień 2005 r. – wikariusz par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lidzie (Słobódka),
od maja 2005 r. – dyrektor Centrum Pastoralnego przy Sekretariacie Episkopatu w Mińsku, po kilku miesiącach – wikariusz par. katedralnej św. Franciszka Ksawerego w Grodnie,
lata 2007- 2008 – studia z teologii moralnej na KULu, uwieńczone licencjatem,
obecnie – studia doktorańskie na tejże uczelni.

"Uważam, że kapłaństwo bierze swój początek i realizuje się w miłosnej relacji człowieka z Bogiem. Ponieważ tylko prawdziwa miłość do Boga u osoby powołanej może sprawiać, że pomimo swych ludzkich słabości i ograniczeń kapłan będzie się starał zawsze dążyć w kierunku wierności bycia Alter Chrystus".
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.