Кс. Вітальд Лазавіцкі

Ksiądz Prałat
Witold ŁozowickiUr. 07.09.1956 r. w Grodnie. W 1984 r. ukończył WSD w Rydze.
Święcenia kapłańskie otrzymał 03.06.1984 r. w Katedrze pw. św. Jakuba Apostoła z rąk Ks. Kardynała Juliana Wajwodsa.
Praca duszpasterska:
lata 1984-2010 – proboszcz w parafiach Łabno – Hołynka – Perstuń - Teolin (Sopoćkinie);
lata 1994 – 1998 – studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone ze stopniem magistra-licencjata w zakresie Teologii Apostolstwa.
13.02.2003 r. przez Jana Pawła II został mianowany Prałatem.
Od 1998 r. po dzień dzisiejszy - wykładowca teologii pastoralnej w WSD w Grodnie.

"Kapłaństwo to Boża Miłość, która jest nam Dana i Zadana. Miłość Zadana - to budowanie Królestwa Bożego w sercach napotkanych ludzi."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.