а. Вітальд Пятэльчыц SchP

O.Witold Petelczyc Schp
od Matki Bożej Szkół Pobożnych
- Ur. 28.03.1977 r. w Grodnie.
- W 2003 r. ukończył studia na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
- Śluby wieczyste w zakonie pijarów złożył 13.01.2003 r. w Szczuczynie.
- Święcenia kapłańskie przyjął 05.10.2003 r. w Szczuczynie z rąk JE Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2003-2008 - wikariusz w parafii św. Teresy z Avila w Szczuczynie.
- Od 2008 r. do dnia dzisiejszego- proboszcz tejże parafii.

    "Kapłaństwo dla mnie - to tajemnica, którą próbuję zrozumieć codziennie przez modlitwę i posługę ludziom, szczególnie przez pracę wśród dzieci i młodzieży".
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.