а. Віталій Цыбульскі SchP

O.Witalij Cybulski Schp
od Matki Bożej Szkół Pobożnych
- Ur. 01.09.1976 r. w Szczuczynie.
- W 2003 roku ukończył Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.
- Profesję wieczystą w zakonie oo. pijarów złożył 11.05.2002 r. w Krakowie.
- Święcenie kapłańskie przyjął 25.05.2003 r. w Szczuczynie z rąk JE Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- W latach 2007-2009 r. – nauka w Szkole Wychowawców Seminaryjnych w Centrum Formacji Duchowej (Salwatorianie – Kraków).
- Praca duszpasterska:
- lata 2003-2004 - posługa w parafii Wniebowzięcia NMP, Lida – Industrialnyj;
- od 2004 r. po dzień dzisiejszy - wikariusz i duszpasterz młodzieży w parafii św. Teresy z Avila w Szczuczynie.

    "Kapłaństwo dla mnie - to codzienne doświadczenie Boga i odkrycie Go w służbie bliźniemu".
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.