а.Аляксандр Махнач SchP

O. Aleksander Machnacz SchP
od Matki Bożej Szkół Pobożnych
- Ur. 11.08.1981 r. w Szczuczynie.
- W lipcu 1999 r. wstąpił do Zakonu Szkół Pobożnych (Pijarów), nowicjat w Rzeszowie (10.09.1999-16.09.2000).
- Wrzesień 2000 - luty 2006 - studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
- Śluby wieczyste złożył w Krakowie 19.03.2005 r.
- Święcenia diakonatu przyjął w Krakowie 16.05.2005 r. z rąk JE Ks. Bpa Józefa Guzdka.
- Święcenia prezbiteratu przyjął w Szczuczynie 13.10.2006 r. z rąk JE Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska: po święceniach kapłańskich został skierowany do posługi duszpasterskiej w Szczuczynie jako wikariusz.
- Jest duszpasterzem dzieci, a także odpowiedzialnym za pijarskie duszpasterstwo powołań na Białorusi.

    "Kapłaństwo dla mnie jest przede wszystkim słuchaniem: słuchaniem głosu Boga i słuchaniem ludzi, którzy potrzebują podzielić się  swoim doświadczeniem".
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.