Кс. Аляксандр Пятровіч

    Ксёндз Аляксандр Пятровіч
- Ur. 03.08.1973 r. w Oszmianie.
- Ukończył WSD w Grodnie, święcenia kapłańskie przyjął 12.10.1997 r. w Katedrze z rąk JE Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 1997-1998 – wikariusz par. Hołynka,
- lata 1998-1999 – wikariusz par. katedralnej w Grodnie,
- lata 1999-2001 – wikariusz parafii Wołkowysk,
- lata 2001-2005 – wikariusz par. katedralnej w Grodnie,
- lata 2005-2010 – administrator par. Nowy Dwór,
- od 2010 r. – kapelan w grodzieńskim szpitalu obwodowym.

    „Kapłaństwo – to wielki dar Boga, służba, przez którą Bóg mnie pozwolił przez moje słabe, nieraz niegodne ręce nieść Chrystusa w każde spragnione miłości, dobroci i nadziei ludzkie serce”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.