Кс. Лявон Лішык

Ks. Leon Liszyk
- Ur. 25.02.1962 r. w Dubrowszczyźnie (rejon Dziatłowo).
- Ukończył WSD w Grodnie i 02.12.2000 r. przyjął w Katedrze święcenia kapłańskie z rąk JE Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2000-2003 – wikariusz w parafii Lida-Fara,
- od 2003 r. po dzień dzisiejszy – administrator w par. pw. św. Mikołaja Archanioła w Niecieczy.

„Kapłaństwo jest służbą Panu Bogu i ludziom dla uświęcenia i zbawienia”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.