Кс. Лявон Лішык

Ksiądz Oleg Pietraszko
- Ur. 20.10.1980 r. w Wilnie.
- W 2005 r. ukończył WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie otrzymał w 2007r. z rąk JE Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- W 2007 r. obronił pracę magisterską na KULu.
- Był wikariuszem: lata 2006 - 2007 - par. MB Pocieszecielki Strapionych w Borunach;
    - lata 2007 - 2008 - par. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu;
- 2008 r. - par. św. Wacława w Wołkowysku;
- 2008 r. - par. TrójcyPrzenajświętszej w Indurze.
- Od 2009 r. po dzień dzisiejszy - w par. św. Stanisława Bpa w Lacku, gdzie pełni obowiązki proboszcza.

    «Kapłaństwo jest wielkim Darem Bożej Opatrzności. Chrystus wybrał nas za pośredników swoich niezgłębionych łask i tajemnic, i czeka od nas otwartych serc i gotowych rąk do pracy».
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.