Кс. Генрых Яблонскі

Ks. Henryk Jabłoński

- Ur. 07.04.1957 r. w Kopciewiczach (r-n smorgoński).

- W 1987 r. ukończył WSD w Rydze.

- Święcenia  kapłańskie przyjął  31.05.1987r. w Rydze z rąk Księdza Kardynała Juliana Wajwodsa.

- Praca duszpasterska: od 1988 r. – proboszcz w Konwaliszkach, od 2001 r. i po dzień dzisiejszy – proboszcz w Zabłoci, od 2005 r. – dziekan dekanatu Raduń.

   "Kapłaństwo jest wielką łaską i darem, za który jestem wdzięczny Panu Bogu."

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.