Кс. Пётр Марцінец CMF

Ojciec Piotr Morciniec CMF

- Ur. 13.05.1943 r. w Opolu (Polska).
- W 1971 r. ukończył Seminarium Papieskie we Wrocławiu.
- Wyświęcony 29.06.1972 r. w Opolu przez ks. bpa Franciszka Jopa.
- Praca duszpasterska:
- do roku 2000 – w Polsce.
- Od 2001 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz w Jeziorach, Żytomli oraz Kaszubińce.
- Przez rok pełnił funkcję ojca duchownego w WSD w Grodnie oraz był długoletnim spowiednikiem kleryków.
- Od 2010 r. został mianowany dziekanem dekanatu Grodno-Wschód.

    "Kapłaństwo jest bardzo wzniosłym darem, którego nie da się pojąć własnym umysłem".

   “Святарства – гэта вельмі ўзнёслы дар, якога нельга зразумець уласным розумам”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.