Кс. Аляксандр Шэмет

Ks. Aleksander Szemet
- Ur. 09.04.1961 r. w Lusino (woj. brzeskie).
- Święcenia kapłańskie przyjął 31.05.1987 r. w Rydze z rąk J. Eks. Ks. Bpa Janisa Cakułsa.
- Praca duszpasterska:
- pracował w parafiach diecezji grodzieńskiej: Adamowicze, Sylwanowce, Bala Kościelna, Pierstuń.
- Obecnie jest proboszczem w Adamowiczach i Grodnie-Augustówku.

    "Kapłaństwo jest Bożym wyborem. Nie da się do końca zrozumieć, dlaczego Bóg wybiera tak nikczemnego człowieka dla pracy w Winnicy Swojej".
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.