Кс. Дзмітрый Урбановіч

     Ksiądz Dymitr Urbanowicz
- Ur. 16.05.1977 r. w Zabłoci.
- W 2001 r. ukończył WSD w Grodnie, święcenia kapłańskie przyjął 19.05.2001 r. w Katedrze z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
Praca duszpasterska:
- lata 2001-2003 – wikariusz w Wołkowysku, par. pw. św. Wacława,
- lata 2003 – 2005 – wikariusz w Raduniu,
- od 2005 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz w Dudach.

"Kapłaństwo jest służbą Bogu i ludziom. Jestem Bogu wdzięczny za dar powołania".
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.