Кс. Ігар Антоній Анісімаў

Ks. Igor Antoni Anisimow

- Ur. 16.10.1974 r. w Magnitogorsku (Rosja).

- W 2001 r. ukończył WSD w Grodnie.

- Święcenia  kapłańskie przyjął 19.05.2001 r. w katedrze grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.

- Praca duszpasterska: lata 2001 – 2003 – wikariusz w par. Lida-Słobódka, lata 2003 – 2004 – wikariusz w par. Lida-Fara, od 2004 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz w Pierwomajsku ( r-n szczuczyński)


"Kapłaństwo ciągle pozostaje tajemnicą planu Bożego względem mnie, niegodnego Jego sługi. A za ten wielki dar czuję wielką odpowiedzialność za ludzi, których Bóg stawia na mojej drodze kapańskiego życia."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.