а. Караль Барнась

O. Karol Barnaś,
redemptorysta

- Urodził się 01.02.1935 r. w Polsce.
- Święcenia kapłańskie otrzymał 26.06.1960 r. w Tuchowie z rąk ks. arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego.
- Przez 30 lat pracował w różnych klasztorach redemptorystów w Polsce.
- Przez 5 lat studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w trybie zaocznym.
-W 1990 r. przyjechał na Białoruś, do par. Wielkie Ejsmonty i Zaniewicze.
- W tym roku mija 20 lat pracy księdza na Białorusi, 50 lat kapłaństwa i 75 lat życia.
- W marcu o. Karol Barnaś złożył na ręce ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza prośbę o zwolnienie z obowiązków proboszcza w Wielkich Ejsmontach i Zaniewiczach oraz z dziekaństwa, która została przyjęta.

"Dziękuję ks. biskupowi za możliwość dwudziestu lat pracy w diecezji, a wszystkim księżom – za miłą współpracę. Mile będę wspominał coroczne wspólnotowe rekolekcje oraz comiesięczne dni skupienia, jak również pracę w dekanacie brzostowickim.

Po 50 latach odczuwam kapłaństwo jako wielki dar Miłosierdzia Bożego zarówno dla kapłana, jak i dla ludzi, do których jest posłany".

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.