Кс. Біскуп Аляксандр Кашкевіч

Кs. Biskup
Aleksander Kaszkiewicz,
Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi,
   Biskup Grodzieński

- Urodził się 23 września 1949 r. we wsi Podgajdzie parafii Ejszyszki Archidiecezji Wileńskiej.
- Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kownie i dnia 30 maja 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
- W latach 1976-1981 pracował w Poniewieżu jako wikariusz. W roku 1981 został proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie.
- Dnia 13 kwietnia 1991 r. Ojciec Święty mianował go biskupem nowo utworzonej Diecezji Grodzieńskiej.
- Konsekracja biskupia odbyła się dnia 23 maja 1991 r. W herbie biskupim ksiądz biskup umieścił następujące hasło: «Jezu ufam Tobie.»
- 14 czerwca 2006 r. wybrany na przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.
- Stoi na czele Rady do spraw Młodzieży i Rady do spraw Wychowania Katolickiego.

   Святарства – гэта вялікая ласка, якая абавязвае нас выконваць тое, чаго чакае ад нас Хрыстус, каб верна служыць вернікам у Касцёле. Святарства ніколі не “старэе”, а заўжды застаецца маладым і радасным.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.