Кс. Біскуп Антоній Дзям'янка

Ksiądz Biskup
Antoni Dziemianko,
Sekretarz Generalny,
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej

- Urodził się dnia 1 stycznia 1960 r. we wsi Zabroddzie.
- Formację kapłańską odbywał pod kierownictwem ks. prałata Wacława Piątkowskiego, bowiem nie otrzymał zezwolenia na studia w WSD w Rydze.
- Dnia 28 października 1980 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
- W latach 1982-1984 odbywał służbę wojskową. Następnie pracował w parafii w Nowogródku.
- W 1996 ukończył Instytut nauk o Rodzinie w Warszawie z tytułem magistra teologii.
- Dnia 4 lipca 1998 r. został biskupem pomocniczym Diecezji Grodzieńskiej.
- Został wybrany na Sekretarza Generalnego KBK na Białorusi, Przewodniczącego Rady do spraw Liturgii, Rodziny i Działalności Charytatywnej.
- Obecnie jest biskupem pomocniczym oraz pełni funkcję Wikariusza Generalnego Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.