Кс. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч

Ksiądz Arcybiskup
Tadeusz Kondrusiewicz,
Metropolita Mińsko-Mohylewski

-Urodził się 3 stycznia 1946 roku w Odelsku.
-Lata 1964– 1970 - studia na Wydziale Energetyki i Konstrukcji Maszyn na Politechnice Leningradzkiej.
-Ukończył WSD w Kownie i dnia 31 maja 1981 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
-Najpierw pracował na Litwie, a póżniej w Grodnie.
-W 1988 r. otrzymał stopień doktora teologii.
-Dnia 20 października 1989 r. otrzymał w Rzymie sakrę biskupią, której udzielił mu papież Jan Paweł II.
-Od 1991 r. praca w Rosji, najpierw jako arcybiskup i Administrator Apostolski dla katolików obrządku łacińskiego w Rosji, a później jako Metropolita.21 września 2007 r.
-Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go Arcybiskupem Metropolitą Mińsko-Mohylewskim. Wchodzi w skład Papieskiej Rady "Sprawiedliwość i pokój".
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.