Кс. Біскуп Казімір Велікаселец

Ksiądz Biskup
Kazimierz Wielikosielec,
Biskup Pomocniczy Diecezji Pińskiej

- Urodził się 5 maja 1945 r. we wsi Starawola.
- Odbył służbę w wojsku oraz ciężko pracował na budowie w Wilnie.
- W Wilnie też poznał ojców dominikanów, z którymi później związał swój kapłański los.
- Władze państwowe przez trzy lata nie zezwalały mu na podjęcie studiów w WSD w Rydze.
- Uczył się potajemnie u ks. Wacława Piątkowskiego.
- W 1984 roku ukończył WSD w Rydze i został wyświęcony na kapłana.
- Pracował w parafii w Iszkołdzi.
- W 1992 r. został powołany na stanowisko Wikariusza Generalnego Diecezji Pińskiej.
- 24 czerwca 1999 r. w katedrze pińskiej odbyła się uroczysta konsekracja Jego Ekscelencji Biskupa Kazimierza Wielkosielca.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.