3 października o 16.00

Drukuj
3 października o 16.00 w Kościele Pobrygidzkim odbędzie się inauguracyjna Msza Święta dla Duszpasterstwa pracowników masmediów. Zapraszamy wszystkich pracujących w tych dziedzinach lub związanych z telewizją, radiem, gazetą oraz Internetem.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.