Душпастырства сродкаў масавай інфармацыі

Друк
gerb_color
230025 Grodno-Belarus ul. K. Marksa 4 

Tel. 74 –00 –73, 74 –00 -70

 Fax. (+375152) 75-64-55

 

                                                                                               Grodno,  04.10.2010

                                                                                    Nr  1195/B/10

 

DEKRET

 Niniejszym, kierując się Dobrem duchowym Kościoła Diecezjalnego,

powołuję wspólnotę Diecezjalnego Duszpasterstwa Pracowników

Środków Masowego Przekazu.

Miejscem centralnym gromadzenia się Duszpasterstwa  będzie

 

kościół pw. Zwiastowania NMP (Pobrygidzki) w Grodnie.

 

W dobie rozwoju komunikacji informacyjnej,

niech Ewangelia Chrystusowa będzie skutecznie głoszona przez Was, jak w Prasie,

tak i we wszystkich  Mediach Współczesnej Komunikacji.

 

Życzę dla wszystkich uczestników Duszpasterstwa na czele z Duszpasterzami obfitości

Bożych łask i z całego serca b ł o g o s ł a w i ę

podpis_kaszk

 

 

Alexander Kaszkiewicz

Biskup Grodzieński

 

Ks. Antoni Gremza

Notariusz Kurii

 

   Пры капіраванні абавязкова спасылацца на grodnensis.by.