Rozkład Mszy Św. w Grodnie i Lidzie

Drukuj

Parafia św. Franciszka Ksawerego. Kościół Katedralny

Msza św. w dzień powszedni: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.30 (po białorusku), 19.00

Msza św. w niedzielę: 7.30, 9.00, 10.30 (dzieci), 12.00, 15.00 (po białorusku), 16.30 (oprócz letnich miesięcy), 19.00, 21.00

Odpusty: 5 sierpnia, 3 grudnia

 

Parafia św. Józefa – Suchombajewa

Msza św. w dzień powszedni: 9.00

Msza św. w niedzielę: 9.00, 11.00 (dzieci), 13.00, 19.00

 

Parafia św. Rocha – Grandzicze

Msza św. w dzień powszedni: 09.00, 19.00

Msza św. w niedzielę: 10.00, 19.00

 

Parafia Najświęszego Odkupiciela – Dziewiatówka

Msza św. w dzień powszedni: 08.00, 19.00

Msza św. w niedzielę: 7.30, 9.00, 10.30 (po białorusku), 12.00, 19.00, 21.00  - okres letni;
7.30, 9.00, 10.30 (po białorusku), 12.00, 15.00 (dzieci, po polsku), 16.30 (dzieci, po białorusku),  18.30 (nieszpory), 19.00 (młodzież) - okres zimowy

 

Kościół Pobrygidzki

Msza św. w dzień powszedni: 07.30, 19.00 (październik, listopad, maj, czerwień)

Msza św. w niedzielę: 12.00, 14.00 (po litewsku), 15.00 (z tłumaczeniem dla głuchoniemych), 19.00

Parafia Matki Bożej Miłosiernej – Folusz

Msza św. w dzień powszedni: 8.30, 19.00

Msza św. w niedzielę: 9.00, 11.00, 14.00, 19.00

 

Kościół Njświętszego Zbawiciela -  na cmentarzu katolickim

 

Msza św. w dzień powszedni: 09.00

Msza św. w niedzielę: 12.30

 

Parafia Miłosierdzia Bożego – Wiszniowiec

Msza św. w dzień powszedni: 08., 19.00

Msza św. w niedzielę: 7.30, 9.00, 11.00, 13.00 (po białorusku), 18.30 – adoracja, 19.00

Pierwsze piątki miesiąca – 10.00

Parafia Podwyższenia Krzyża świętego – Kościół Pobernardyński

Msza św. w dzień powszedni: 07.30, 08.00, 19.00

Msza św. w niedzielę: 7.30, 9.00, 10.30, 12.30, 19.00

Parafia Matki Bożej Anielskiej – Kościół Franciszkański

Msza św. w dzień powszedni: 08., 08.30, 19.00

Msza św. w niedzielę: 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 12.30 (suma), 19.00, 20.00 (w okresie letnim)

 

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – Południowy

Msza św. w dzień powszedni: 08.00, 19.00

Msza św. w niedzielę: 9.00, 12.00, 19.00 (okres letni)
9.00, 10.30 (dzieci), 12.00, 19.00 (okres zimowy)

 

Lida-Fara,  parafia Podwyższenia Krzyża św.

 

Msza św. w dzień powszedni: 08.00, 09.00, 18.30

Msza św. w niedzielę: 9.00, 11.00 (dzieci), 13.00, 15.00 (kaplica św. Barbary), 16.00 (po białorusku), 18.30

 

Lida-Mołodziożnyj,  parafia Miłosierdzia Bożego

Msza św. w dzień powszedni: 18.00 (w okresie 01.10-01.05), 19.00 (pozostały czas)

Msza św. w niedzielę: 11.00, 17.00

 

Lida - Słobódka, parafia Niepokalanego Poczęcia NMP

 

Msza św. w dzień powszedni: 8.00, 10.00 (w starym kościele), 19.00

Msza św. w niedzielę: 8.00 (adoracja), 9.00 (za parafian), 10.30, 12.00, 14.30 (stary kościół), 16.00 (po białorusku), 18.00

 

Lida-Rybinowskiego, parafia św. Rodziny

Msza św. w dzień powszedni: 9.00, 18.30

Msza św. w niedzielę: 9.00, 11.00 (dzieci), 12.30, 18.30

 

Lida – Industrialny, parafia Wniebowzięcia NMP

Msza św. w dzień powszedni: 9.00, 18.30

Msza św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 11.30, 18.00

 

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.