VI Turniej Piłki Nożnej

Drukuj
    Duszpasterstwo Sportowe Diecezjj Grodzieńskiej zaprasza do udziału w VI Turnieju Piłki Nożnej poświęconym pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II. Turniej odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2010 r. w Słonimiu przy parafii pw. św. Andrzeja Apostoła. Grupa wiekowa uczestników 17-25 lat.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.