Opłatek z kapłanami pracującymi w diecezji grodzieńskiej

Drukuj
21 grudnia o 11.00 w Grodnie odbędzie się spotkanie opłatkowe z kapłanami pracującymi w diecezji grodzieńskiej.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.