Kolejne spotkanie ministrantów

Drukuj
W dniach 7-9 stycznia
w ośrodku rekolekcyjnym w Sopoćkiniach odbędzie się kolejne spotkanie ministrantów zorganizowane przez WSD w Grodnie. Serdecznie zapraszamy!
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.