ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzieli odpowiedzi na pytania

Drukuj
10 stycznia w godzinach 10.00–13.00
w redakcji gazety „Słowo Życia” ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzieli odpowiedzi na pytania, które można zadawać pod nr (8-0152) 75-64-38. Odpowiedzi zostaną umieszczone w 2. numerze gazety „Słowo Życia”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.