Kolejne spotkanie Duszpasterstwa Dziennikarzy

Drukuj
Kolejne spotkanie Duszpasterstwa Dziennikarzy,
Pracowników Telewizji, Radia oraz Internetu odbędzie się 6 lutego o 16. 00 w kościele Pobrygidzkim.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.