Nowi dziekani

Drukuj
ks. Paweł GiedrojćKsiądz Biskup mianował nowych dziekanów naszej diecezji. Zgodnie z dekretem pasterza diecezji ks. Paweł Giedrojć (na zdjęciu), proboszcz w Hołynce, został dziekanem dekanatu Teolin – Sopoćkinie. Ksiądz Michał Steckiewicz, proboszcz w parafii Rohotna, został dziekanem dekanatu Zdzięcioł (Dziatłowo).
Dla informacji: dziekan – z łac. decem (dziesięć). Dekanat to kilka parafii (na początku właśnie dziesięć). Dziekana wybierają spośród siebie proboszczowie. Wybór ten powinien być zatwierdzony przez biskupa.
Życzymy nowo wybranym dziekanom owocnej pracy.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.