Sopoćkinie witają nowego wikariusza

Drukuj
Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa
ks. Michał Wasilkiewicz został mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Matki Bożej i Józefata Kuncewicza w Sopoćkiniach.
Życzymy księdzu Michałowi owocnej pracy w parafii.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.