Каранацыя МБ Гудагайскай

Drukuj
Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski

Więcej…

List Pasterski na Adwent 2006 r.

Drukuj
    Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym stajemy u progu nowego roku kościelnego. Rozpoczynamy go jak zawsze Adwentem, czyli przygotowywaniem się na uroczystość narodzenia Jezusa Chrystusa. Jest to także, oczekiwanie na Jego powtórne przyjście na końcu świata. Ponieważ nie wiemy kiedy to powtórne przyjście Chrystusa nastąpi, dlatego w dzisiejszej ewangelii wzywa On nas do nieustannego czuwania: „ Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek. ... pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka. ... czuwajcię więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym" (Lk 21,34-36). Podczas specjalnych Mszy Świętych Roratnych, w raz z licznie zgromadzonymi dziećmi, młodzieżą i starszymi, poprzez symbole ciemności i światła, słowo i śpiew będziemy wyrażać tkwiącą głęboko w naszym sercu tęsknotę za Bogiem. Powtarzając często wezwanie  „Przyjdź Panie Jezu", pragniemy szeroko otworzyć drzwi naszych serc i zaprosić czekającego już od dawna Zbawiciela.

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.