List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu 2010r.

Drukuj

List pasterski Ks. Biskupa AIexandra Kaszkiewicza na I Niedzielę Wielkiego Postu 2010r. 
 

Drodzy Bracia Kapłani, Umiłowani Diecezjanie !

     Okres Wielkiego Postu, jest naszym przygotowaniem na dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tym czasie powinniśmy ożywić wiarę w Jezusa Chrystusa, a także okazać Mu wdzięczność za dokonane na Krzyżu dzieło odkupienia. W ten sposób pragniemy podziękować Jezusowi za to że nas do końca umiłował i pozostał z nami. Szczególnie w tym roku dziękujemy za to, że w Wielki Czwartek ustanowił sakrament kapłaństwa i nieustannie przez posługę kapłanów uobecnia się na ołtarzu w czasie każdej Eucharystii. W tym dziękczynieniu łączymy się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2009r., zainaugurował w Kościele powszechnym Rok Kapłaństwa. Okazją ku temu stała się, przypadająca 150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars. Dlatego w tym liście pasterskim pragnę razem z Wami Kochani Diecezjanie przyjrzeć się powołaniu kapłańskiemu.

Więcej…

Ur. Chrystusa Króla Wszechświata (Niedz. Seminaryjna) 2009r.

Drukuj
 Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia.  
      Uroczystym śpiewem „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam” rozbrzmiewają nasze świątynie w dzisiejszą niedzielę, zaznaczając jej szczególny charakter albowiem dzisiaj Kościół katolicki obchodzi uroczystość Chrystusa - Króla Wszechświata. Uroczystość ta swoim początkiem sięga roku 1925, kiedy to papież Pius XI ogłosił Chrystusa – Królem Wszechświata i ustanowił obchody tej uroczystości na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Więcej…

Błogosławiona Celina Borzęcka

Drukuj

List Pasterski Ks. Biskupa Alexandra Kaszkiewicza w  związku z dziękczynieniem w diecezji grodzieńskiej za dar beatyfikacji błogosławionej Celiny Borzęckiej.

 Umiłowany Ludu Wierny Diecezji Grodzieńskiej!

Chlubą Kościoła Powszechnego jest życie świętych Pańskich. Przez zasługę ich życia prosimy o wstawiennictwo  przed tronem Bożym, wierząc, że Bóg przychyla się ku modlitwom swoich świętych. Święci pozostają z nami w duchowej łączności, którą wyznajemy w symbolu wiary –wierzę w obcowanie świętych. I na pewno są szczególnie zjednoczeni z  mieszkańcami tej ziemi, z której się wywodzili i na której mieszkali.
27 października 2007 r. w Bazylice św. Jana na Lateranie byliśmy świadkami beatyfikacji siostry zmartwychwstanki – Celiny Borzęckiej. Niestety nie wszyscy wierni mogli wziąć udział w jej beatyfikacji w Rzymie. Chciałbym zachęcić Was kochani Diecezjanie do poznania bliżej sylwetki życia błogosławionej Celiny i zaprosić 2 maja br. na godz. 11.00 wszystkich zainteresowanych na uroczystości dziękczynne za dar beatyfikacji s. Celiny Borzęckiej do parafii Zaniewicze k/Grodna. Z tą właśnie parafią i ziemią podgrodzieńską związała ona długi okres swojego życia.

Więcej…

List Pasterski na adwent 2007

Drukuj
Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.