paź
29

Nowy kalendarz liturgiczny

   Z polecenia Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, Biskupa Diecezji Grodzieńskiej, został wydany nowy Kalendarz Liturgiczny Diecezji Grodzieńskiej na Rok Pański 2011, przeznaczony dla księży. Nabyć kalendarz można w budynku Kurii.

paź
28

Nowy numer „Słowa Życia”

    Ukazał się kolejny numer "Słowa Życia", który można nabyć w kościołach i księgarni diecezjalnej oraz przeczytać na stronie internetowej gazety.
   W tym numerze:
- Nowy rok akademicki WSD w Grodnie
- Wspomnienia z pielgrzymki seminaryjnej
- Tradycje Wszystkich Świętych
- Świątynie grodzieńskie
- Ruch Maryi w Wiśniowcu
- Przegląd prasy katolickiej
- Nowa misja Kościoła na Białorusi
- Groźba symboli (ciąg dalszy)
- Oraz wiele innych ciekawych materiałów
paź
28

85-lecie Diecezji Pińskiej

     28 października w Pińsku odbyły się uroczystości z okazji 85-lecia Diecezji Pińskiej. Uroczystej Mszy św. w pińskiej katedrze przewodniczył ks.bp Aleksander Kaszkiewicz, który także zwrócił się do wiernych z homilią.

Więcej…

paź
26

Spotkanie rocznika 2003

    25 października ks.bp Aleksander Kaszkiewicz odprawił w Nowym Dworze Mszę św. z okazji spotkania księży, którzy ukończyli WSD w Grodnie w 2003 roku. Na zaproszenie ks.proboszcza Jerzego Kuźmicza do Nowego Dworu przybyło 13 księży. Było to już szóste spotkanie tego rocznika. Homilię zebranym wygłosił ks.dziekan Henryk Jabłoński. Na wspólnym posiłku po Mszy św. postanowiono, że następne spotkanie tego rocznika odbędzie się w parafii Nacza, gdzie proboszczem jest ks. Aleksander Adamowicz.
paź
26

Dzień Skupienia kapłanów

     25 października w gmachu WSD w Grodnie odbył się Dzień Skupienia kapłanów naszej diecezji. Na jego rozpoczęcie w kaplicy seminaryjnej została odprawiona wspólna Msza św. pod przewodnictwem ks.bpa Aleksandra Kaszkiewicza. O. Andrzej Szczupał zwrócił się do zebranych z kazaniem, w którym mówił o posłannictwie kapłana. Po Mszy św. była możliwość wspólnej adoracji oraz skorzystania z sakramentu spowiedzi. Konferencję dla zebranych wygłosił ks. Tadeusz Krysztopik. Ojciec duchowny naszego seminarium przypomniał zebranym kapłanom, jakie miejsce w życiu księdza powinna zajmować Eucharystia. Po wspólnym obiedzie w auli Jana Pawła II odbyło się zebranie księży, podczas którego omówiono sprawy bieżące diecezji.

paź
27

Sympozjum „Odpowiedzialne rodzicielstwo”

23 października w gmachu WSD w Grodnie odbyło się sympozjum „Odpowiedzialne rodzicielstwo: aspekty moralne i medyczne”, które zorganizowała Komisja ds. Rodziny przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. Uczestnicy sympozjum mieli możliwość wysłuchania trzech prelegentów, którzy przedstawili różne aspekty rodzicielstwa: moralne, medyczne oraz psychologiczne. W obradach wzięło udział 150 osób z diecezji grodzieńskiej, byli także obecni goście z Mińska i Mołodeczna. Na zakończenie sympozjum została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks.bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
paź
25

Uroczysta Msza św. w Łazdunach

24 października ks.bp Aleksander Kaszkiewicz odprawił uroczystą Mszę św. w Łazdunach. Parafianie razem ze swoim nowym duszpasterzem ks. Andrzejem Burakiem dziękowali Bogu za 100 lat istnienia świątyni.

paź
25

Dni Skupienia w Nowogródku

22-24 października w Nowogródku odbyły się Dni Skupienia dla rodzin nazaretańskich, zorganizowane przez siostry nazaretanki. Uczestniczyły w tych Dniach rodziny z tych parafii, gdzie katechizują i pracują siostry. Te piękne spędzone razem dni były wypełnione wspólną zabawą, modlitwą oraz zastanowieniem się nad życiem rodzinnym. W tym roku Dni Skupienia poprowadził ks. Eugeniusz Uczkuronis. Podobne dni modlitw dla rodzin nazaretańskich siostry organizują kilka razy w roku.

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.