paź
19

Relikwie ks. Popiełuszki w Skidlu

     19 października w Skidlu odbyły się uroczystości dziękczynienia za beatyfikację błogosławionego Jerzego Popiełuszki, polskiego kapłana-męczennika. Uroczystego wprowadzenia do kościoła św. Józefa Rzemieślnika relikwii beatyfikowanego w czerwcu Kapłana dokonał ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz. Pasterz naszej diecezji poświęcił figurę bł. ks. Jerzego, która została umieszczona w miejscowym kościele. Po poświęceniu miała miejsce uroczysta celebra, sprawowana pod przewodnictwem ks.biskupa Aleksandra, w której wzięli udział licznie zgromadzeni kapłani i wierni. Z woli Ordynariusza diecezji, w parafii w Skidlu święty ma doznawać szczególnej czci.

Więcej…

paź
18

Msza św. z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

W niedzielę 17 października o 12.00 w kościele Pobrygidzkim została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, który w Polsce jest też Dniem Nauczyciela. Msza św. zgromadziła nauczycieli języka polskiego z całej Grodzieńszczyzny, przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Grodnie oraz Senatu RP, a także organizacji społecznych. Mszę św. celebrował duszpasterz Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców m. Grodna ks. Antoni Gremza. On także zwrócił się do zebranych z kazaniem, w którym mówił o znaczeniu i roli oświaty dla społeczeństwa, a składając nauczycielom życzenia, podkreślił, że warto jest inwestować w młodzież, mimo że nie zawsze widać natychmiastowe owoce tej pracy. Po Mszy św. dzieci z Polskiej Szkoły w Grodnie zaprezentowały występ artystyczny, który zadedykowały wszystkim nauczycielom.

paź
18

Spotkanie Duszpasterstwa Służby Zdrowia

17 października, w wigilię swego święta patronalnego, Duszpasterstwo Służby Zdrowia miasta Grodno zebrało się o 16.00 w kościele Pobrygidzkim na tradycyjne spotkanie. Swój III rok duszpasterski pracownicy służb zdrowia rozpoczęli Mszą św., której przewodniczył ich duszpasterz ks. Andrzej Radziewicz. Ks. Andrzej zwrócił się także do wiernych z kazaniem, w którym, nawiązując do osoby św. Łukasza, przypomniał słowa Chrystusa: „Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, toście Mnie uczynili”, zwracając tym samym uwagę obecnych na to, iż w osobie chorych dotykają Chrystusa cierpiącego. Po Mszy św. odbyło się tradycyjne zebranie przy kawie i herbacie. Dudzpasterstwo serdecznie zaprasza do swego grona wszystkich chętnych i przypomina, iż zebrania Duszpasterstwa Służby Zdrowia odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o 16.00 w kościele Pobrygidzkim.

paź
15

Pielgrzymka do Wilna

Ksiądz Józef Staniewski, rektor WSD w Grodnie, opowiada o pielgrzymce do Wilna. Zapraszamy do wysłuchania tej relacji w formacie mp3.
{audio}mp3/rector.mp3{/audio}
paź
15

Wizyta Księdza Biskupa w Mołdowie

    W tych dniach ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz przebywa w Kiszyniowie (Republika Mołdowy), gdzie na zaproszenie miejscowego biskupa uczestniczy w patronalnych obchodach diecezji kiszyniowskiej. Ksiądz biskup Aleksander wygłosi do wiernych Słowo Boże (w języku rosyjskim) we wspomnienie Matki Bożej Dobrej Rady. Kilka miesięcy temu biskup z Kiszyniowa Antoni Koşa przebywał w Grodnie na zaproszenie naszego Pasterza. Z homilią księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza można zapoznać się na naszym portalu.

Więcej…

paź
15

Jubileusz "Wspólnoty Polskiej"

    W niedzielę, 17 października, w Warszawie rozpoczną się uroczyste obchody 20-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Uroczystość będzie obchodzona przez 3 dni. W programie, między innymi, wspólna modlitwa pod przewodnictwem J.E. Ks. Kardynała Józefa Glempa oraz spotkanie z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz wystosował z tej okazji specjalny list, w którym na ręce Pana Prezesa "Wspólnoty Polskiej" Longina Komołowskiego składa najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasowe wsparcie. Przedstawicielem Księdza Biskupa na uroczystościach będzie ks. Paweł Sołobuda.
paź
15

Msza św. w Dzień Matki

    14 października z okazji Dnia Matki, który jest obchodzony w naszym państwie, w kościele katedralnym została odprawiona uroczysta Msza Święta dla wykładowców oraz studentów college'u usługowego. Mszy Świętej przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. proboszcz Jan Kuczyński. W homilii ks. Jan podkreślił znaczenie rodziny w życiu chrześcijanina, a także mówił o relacjach pomiędzy dziećmi a rodzicami. Kaznodzieja zachęcił, aby wzorem naszych rodzin była św. Rodzina z Nazaretu. Po Mszy Świętej była również możliwość wysłuchania muzyki organowej, którą zaprezentował katedralny organista.
paź
15

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa

    15 października Kościół katolicki wspomina św. Teresę z Avila. Teresa z Avila urodziła się jako Teresa Ali Fatim Corella Sanchez de Capeda y Ahumada w Avila, w Hiszpanii, w dniu 28 marca 1515 r. Ona była córką Don Alonso Sanchez de Cepeda – syna kupca z Toledo i Doña Beatriz Davila y Ahumada, pochodzącej z Tordesillas. Z tego małżeństwa urodziło się dziewięcioro dzieci, Teresa była trzecim dzieckiem. W tej rodzinie było jeszcze troje dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Teresa miała zaledwie dwanaście lat, kiedy jej matka zmarła, pozostawiając dziesięcioro dzieci. Później Teresa tak opisała swój smutek: "Jak tylko zaczęłam rozumieć, jak wielką stratę poniosłam na skutek utraty matki, byłam bardzo smutna; więc poszłam przed wizerunek Matki Boskiej i błagałam ją bardzo, płacząc, żeby Ona raczyła być moją Matką." Po śmierci matki i po wyjściu za mąż starszej siostry Teresa została wysłana w 1531 r. na naukę do Zakonnic z Zakonu Św. Augustyna do Avila. Wuj zapoznał ją z Pismami Świętego Jerome'a, co skłoniło ją do kontynuowania życia duchowego. W wieku 20-tu lat Teresa wstąpiła do Zakonu Karmelitanek Wcielenia Pana Jezusa z Avila.

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.