paź
14

Kolejny numer gazety "Słowa życia"

    Ukazał się kolejny numer "Słowa życia".
   W tym numerze:
- Obchody XX-lecia WSD w Grodnie
- Inauguracja kolejnego roku akademickiego w WSD w Grodnie
- O dziękczynnej pielgrzymce kleryków WSD w Grodnie do świętych miejsc we Włoszech
- Ks. Andrzej Rodziewicz o sporcie
- O groźbie symboli – ks. Ryłko (ciąg dalszy)
- Wiadomości z diecezji i Białorusi
- Oraz inne materiały
   Nowy numer "Słowa Życia" można nabyć w każdym kościele. Wersję elektroniczną można przeczytać na stronie www.slowo.grodnensis.by
paź
14

Uroczystości w Szczuczynie

    13 października, w święto Matki Bożej z Fatimy, w szczuczynskim kościele rozpoczęło się 40-godzinne nabożeństwo z okazji uroczystości parafialnej – wspomnienia opiekunki parafii, św. Teresy z Avila. Wspólna modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, jak również rozważania na temat wiary, życia chrześcijańskiego oraz moralności – oto główne elementy tegorocznego 40-godzinnego nabożeństwa.

Więcej…

paź
11

Poświęcenie kaplicy we wsi Karolino

   10 października we wsi Karolino (parafia Korobczycy) odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Michała Archanioła, którego dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Kaplica została wybudowana przez p. Pawła Klimuka. Kazanie podczas uroczystej Mszy św. wygłosił ks. Roman Kotlimowski. W nowej kaplicy w każdą niedzielę będzie odprawiana Msza św. przez proboszcza parafii, ks. Jana Rusznickiego
paź
11

Pielgrzymka do Matki Bożej Ostrobramskiej

    11 października klerycy I i II roku WSD w Grodnie na czele z ks. rektorem wyruszyli w pielgrzymkę do Wilna. Podczas pielgrzymki wspólnota seminaryjna odwiedzi Matkę Bożą Ostrobramską, przed obrazem której zostanie odprawiona Msza św. Stało się już tradycją, że każdego roku poszczególne roczniki Seminarium pielgrzymują do Matki Bożej, aby prosić o potrzebne łaski w formacji seminaryjnej.

paź
07

Odpust Matki Bożej Różańcowej w Raduniu i Sakrament Bierzmowania

radun-odpust-kosciol
   7 października br. parafia Matki Bożej Różańcowej w Raduniu przeżywała podwójną uroczystość. Po pierwsze, kościół parafialny, który został wzniesiony w latach 1929 - 1933 dzięki staraniom ówczesnego księdza proboszcza Stanisława Szczemirskiego i życzliwych parafian, obchodził swoje święto patronalne ku czci Matki Bożej Różańcowej. Po drugie, grupa 193 osób przez posługę J. E. Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, Ordynariusza Grodzieńskiego, otrzymała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Więcej…

paź
06

Relikwie bł.ks. Jerzego Popiełuszki w Skidlu

     19 października o 18.00 w Skidlu rozpoczną się uroczystości wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które przekazał dla diecezji grodzieńskiej arcybiskup warszawski Kazimierz Nycz. Zostanie także poświęcona figura Błogosławionego. Właśnie kościół w Skidlu został wyznaczony przez ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza na miejsce kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przypominamy, iż grupa księży naszej diecezji wraz z ks. bp Aleksandrem Kaszkiewiczem oraz wierni 6 czerwca bieżącego roku brali udział w uroczystościach beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki.
paź
06

Odpust w Suboczach

     We wtorek, 5 października, w Suboczach odbył się odpust ku wspomnieniu św. siostry Faustyny. W uroczystej Mszy św., celebrowanej przez ks. Pawła Białonosa z Makarowców, oprócz licznie zgromadzonych wiernych wzięło udział 9 księży i ks. prałat Antoni Filipczyk. Ksiądz Prałat poświęcił różaniec, na którym - w ramach przygotowania do jubileuszu 500-lecia parafii, który wierni będą obchodzić w 2011 roku - będą się modlić po kolei rodziny parafii. W kazaniu ks. Paweł Białonos przybliżył wiernym postać św. siostry Faustyny i zachęcił do naśladowania jej w czynach. Zakończyła się uroczysta Msza św. procesją wokół kościoła – pierwszą od czasu remontu przykościelnego terenu.
paź
06

Uroczystości w WSD w Grodnie

     5 października Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, serce naszej diecezji, obchodziło podwójną uroczystość: jubileusz 20-lecia powstania oraz inaugurację nowego roku akademickiego. Obchody te zaszczyciło swoją obecnością wielu dostojnych gości: J. E. Ks. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Metropolita Mińsko-Mohylewski, który stał u źródeł grodzieńskiej Alma Mater, Sekretarz Nuncjatury Apostolskiej Ks. Prałat Kryspin Dubiel, J. E. Ks. Bp Kazimierz Wielikosielec, Wikariusz Generalny Diecezji Pińskiej, J. Eks. Ks. Biskup Antoni Dziemianko, Sekretarz Generalny KKBB, J. Magnificencja Ks. Jan Salomon, Rektor WSD w Pińsku. Byli obecni również przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Grodnie, władz obwodowych, ojcowie i siostry zakonne. Licznie przybyli także absolwenci Seminarium.

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.