paź
01

Sympozjum "Odpowiedzialne rodzicielstwo: aspekty medyczne i moralne"

    Czym jest rodzina? Słowo to jest zrozumiałe dla każdego. Rodzina jest z nami, poczynając od pierwszych momentów naszego życia. Rodziną i jej problemami powinien interesować się każdy obywatel naszego państwa, ponieważ właśnie od rodziny zaczyna się nasza przyszłość.

Więcej…

paź
01

Nowy numer gazety "Słowo Życia"

    Ukazał się nowy numer gazety "Słowo Życia".
   W numerze:
- "Podróż z różańcem"
- Czym żyje Kościół na Grodzieńszczyźnie?
- Ks. Andrzej Radziewicz opowiada o sektach
- Groźba symboli – ciąg dalszy
- Inne ciekawe materiały.
   Nowy numer "Słowa Życia" można nabyć w każdym kościele. Wersję elektroniczną można przeczytać na stronie www.slowo.grodnensis.by.
paź
01

Zmiany personalne w Diecezji

   Na mocy Dekretu Księdza Biskupa w Diecezji Grodzieńskiej odbyły się zmiany personalne proboszczów i administratorów: Ks. Andrzej Burak został przeniesiony z parafii Cudzieniszki (dekanat Oszmiana) do parafii Łazduny (dekanat Iwje). Ks. Jerzy Fieduk został przeniesiony z parafii Łazduny (dekanat Iwje) do parafii Różanka (dekanat Szczuczyn). Ks. Jan Sareło, były proboszcz Różanki, został mianowany Ojcem Duchownym WSD w Grodnie.
paź
01

Październik: miesiąc z Różańcem

  W tym miesiącu w kościołach i kaplicach odprawiają nabożeństwa różańcowe, na które się składają 5 tajemnic Różańca, Litania Loretańska i modlitwa do św. Józefa. Za odmówienie jednej części Różańca, także w rodzinie, we wspólnocie zakonnej lub pobożnym stowarzyszeniu, wierni mogą uzyskać odpust zupełny.
   Należy spełnić takie warunki: 1) odmówić w sposób ciągły 5 tajemnic, 2) z modlitwą ustną łączyć pobożne rozważanie tajemnic, 3) przy publicznym odmawianiu tajemnic zapowiadać zgodnie z przyjętym zwyczajem. W odmawianiu prywatnym wystarczy połączyć rozważanie tajemnic z modlitwą ustną (Ench.Indulg.48). Niech ten miesiąc z Różańcem pomoże nam bardziej połączyć się z Jezusem i podpowie drogę do Niego.
paź
01

Uroczystość Jubileuszu 20 lat istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie

    5 października 2010 roku rektor oraz wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie uprzejmie zapraszają na uroczystość Jubileuszu 20 lat istnienia Uczelni.  
   Adres Wyższego Seminarium Duchownego: Grodno, ul. Paryskiej Komuny, 1

Więcej…

paź
05

Inauguracja roku akademickiego w WSD w Pińsku

pinsk-seminarium   W piątek 1 października w WSD w Pińsku odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystość rozpoczęła się o godz.11.00 w kaplicy seminaryjnej uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Antoni Dziemianko, Biskup Pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Kazanie wygłosił ks. Władysław Blin, Ordynariusz diecezji witebskiej, zaś wykład inauguracyjny – ks. dr hab. Kszysztof Jeżyna, profesor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.
    Wśród obecnych na uroczystości gości byli również przedstawiciele WSD w Grodnie – ks.rektor Józef Staniewski i ks.prefekt Jan Radziuk, którzy przekazali kolegom z Pińska seminaryjne kalendarze oraz płyty zespołu "AVE".
wrz
30

Wspomnienie Świętego Michała Archanioła

archangel_michael  29 września Kościół na Białorusi wspominał Świętych Michała, Gabriela i Rafała. Św. Michał Archanioł jest głównym patronem rzymsko-katolickiej prowincji kościelnej na Białorusi. W naszej diecezji jest wiele kościołów, którym patronuje św. Michał. W nich właśnie w tym dniu w sposób szczególny czcili swego patrona. Tak, w Gnieźnie podczas uroczystej Mszy św. o godz. 16.00 kazanie wygłosił ks. Jerzy Konopielko, proboszcz ze Mścibowa. W Nowogródku liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Walery Bykowski, proboszcz z Odelska. W Oszmianie uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Jan Gawecki, dziekan Iwja. W Michaliszkach głosił wiernym Słowo Boże wikariusz z Radunia ks. Jerzy Martinowicz. Św. Michał patronuje także kościołom w Białohrudzie, Bojarach (kaplica), Łukonicy, Niecieczy, Porozowie, Skrundziach i Smorgoni.
   Módlmy się wspólnie za Kościół na Białorusi.
wrz
29

Odpust parafialny w kościele św. Wacława w Wołkowysku

цўдлўцныл     28 września w Wołkowysku-Farze w odpust parafialny została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. rektora Józefa Staniewskiego. Homilię wygłosił ks. Aleksander Lebiedziewicz, wikariusz z Brzozówki, który zachęcił wiernych do naśladowania patrona parafii. Wołkowyska Fara jest jedynym kościołem na Białorusi pod opieką św. Wacława. Na zaproszenie ks.proboszcza Antoniego Filipczyka na uroczystości, oprócz księży z dekanatu, byli także wychowankowie ks.dziekana oraz księża, którzy w różnych okresach pracowali w parafii. Na zakończenie Mszy św. ks. rektor podziękował wszystkim mieszkańcom Wołkowyska za duchowe i materialne ofiary na rzecz WSD w Grodnie.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.