wrz
28

Uroczystości związane z 550-leciem powstania parafii w Porozowie

25 września w Porozowie (dekanat Wołkowysk) odbyły się uroczystości związane z 550-leciem powstania parafii. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Kazimierz Wielikosielec (biskup pomocniczy z Pińska), który także wygłosił zebranym homilię. W swoim pasterskim słowie Ksiądz Biskup przypomniał historię porozowskiej parafii oraz zachęcił wiernych nie bać się zostać świętym. Za przykładem św. Stanisława Kostki oraz Sługi Bożego Jana Pawła II każdy człowiek w XXI wieku może żyć szczęśliwie, słuchając głosu Bożego.

Więcej…

wrz
29

Uroczysta Msza św. w drugą rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki

sopocko    28 września o 15.00 w kościele parfialnym w Oszmianie w drugą rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopćki została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks.dziekana Jana Puzyny. W oszmiańskim kościele jest ołtarz błogosławionego ks. Michała oraz jego relikwie. Błogosławiony Michał Sopoćko był związany z Oszmiańszczyzną. Urodził się w powiecie oszmiańskim 1 listopada 1888 r. w Juszewszczyźnie, zwanej też Nowosadami. W Oszmianie uczęszczał do szkoły miejskiej, po zakończeniu której wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Później przez pewien czas był wikariuszem w Taboryszkach.
wrz
28

Nowa książka o. Józefa Makarczyka OFMConv.

    Z okazji 550. rocznicy powstania parafii w Porozowie została wydana książka "550 lat rzymsko-katolickiej parafii w Porozowie" autorstwa znanego badacza w dziedzinie historii o. Józefa Makarczyka OFMConv. Książka, wstęp do której napisał ks.bp Aleksander Kaszkiewicz, opowiada w oparciu o dane z archiwów Wilna i Porozowa o historii porozowskiej parafii. Suplement zaś mieści listy parafian i mieszkańców porozowskiej parafii według spisu przeprowadzonego w XIX wieku.

Więcej…

wrz
28

Spotkanie Euchrystycznego Ruchu Młodych w Trokielach

     ERMW ubiegłą sobotę, 25 września, Euchrystyczny Ruch Młodych obchodził swój pierwszy mały jubileusz – 5 lat powstania pierwszej wspólnoty w diecezji grodzieńskiej. Świętowaliśmy ów jubileusz u naszej Niebieskiej Matki, w Trokielach. Razem z nami cieszyło się niebo, otulając nas ciepłymi promniami. Zostali zaproszeni wszyscy należący do Ruchu oraz ci, którzy się nim interesują. Przyjechały wspólnoty ze Zdzięcioła, Smorgoni, Gieranion, Sobotników, Rosi, Wiewiórki, Iwja, Brzozówki, Minojtów, Brzostowicy. W spotkaniu wzięło udział około 250 osób.

Więcej…

wrz
27

Rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie

seminarium-grodnoW niedzielę 26 września, wieczorem, w WSD w Grodnie rozpoczęły się rekolekcje na początek nowego roku akademickiego. W tym roku rekolekcje prowadzi o. Roman z Witebska. Klerycy wraz ze swoimi przełożonymi w ciągu 3 dni w modlitwie i rozmyślaniu przeżywają swoje rekolekcje seminaryjne. W naszym seminarium rekolekcje dla kleryków odbywają się dwa razy w roku: na początku nowego roku akademickiego i Wielkiego Postu. Również każdego miesiąca w seminarium odbywa się Dzień Skupienia. Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji naszego seminarium.
wrz
27

Uroczysta Msza Święta w Ostrowcu

wolkowysk26 września w Ostrowcu w parafii św. Kosmy i Damiana odbyła się uroczysta Msza Święta w dzień imienin parafii. Kazanie podczas uroczystej Mszy Świętej wygłosił ks. Paweł Urban, który kiedyś pracował w Ostrowcu jako wikariusz, a teraz jest doktorantem prawa kanonicznego na KULu w Polsce. Kaznodzieja zachęcił wszystkich zebranych do naśladowania świętych męczenników, którzy mocno kochali Boga.
wrz
24

Msza Święta w Adamowiczach

adamowicze23 września o 19.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Adamowiczach została odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji wspomnienia patronki świątyni św. Tekli, obraz której wisi w bocznej nawie kościoła. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Sołobuda, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Liszko, wikariusz z Grandzicz, który przypomniał wiernym postać św. Tekli. Na uroczystej Mszy Świętej byli kapłani z dziekanatu oraz z Grodna. Wspólnota parafialna modliła się za wstawiennictwem św. Tekli, która jest także wybrana na patronkę jednej z parafialnych wsi - Sołowieje. Św. Tekla najczęściej jest przedstawiana z krzyżem w rękach ze stojącym obok wołem albo na stosie z leżącym obok lwem. Z imieniem Tekli wiąże się także przysłowie ludowe: "W dzień Tekli będziemy ziemniaki piekli".

wrz
27

Maryi zawierzamy!

open W dniach 25 – 26 września w Sanktuarium w Kopciówce odbyło się spotkanie duszpasterstwa Open. Przez całą noc młodzież ze swoim duszpasterzem ks. Antonim Gremzą modliła się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Kustosz Sanktuarium ks. Michał Łastowski zachęcał młodzież, aby była odważna w wierze na co dzień. Młodzież bardzo się angażowała we wspólną modlitwę, zabawę oraz śpiewanie pieśni. Na początku nowego roku akademickiego młodzież za wstawiennictwem Matki Bożej ofiarowała swoje codzienne kłopoty i obowiązki Bogu wszechmogącemu. Wspólna modlitwa, zabawa oraz pieśni były pięknym prezentem na rozpoczęty nowy rok akademicki. Ks. Antoni Gremza zaprasza młodzież miasta Grodno oraz gości do kościoła Pobrygidzkiego o 19.00 w każdy czwartek na wspólne spotkania.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.