wrz
20

I spotkanie Komitetu Organizacyjnego

   17 września w Kurii Diecezji Grodzieńskiej odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego powołanego przez Księdza Biskupa dla zorganizowania obchodów 20-lecia powstania naszej diecezji. Na mocy Dekretu przewodniczącym Komitetu jest ks. Biskup Aleksander Kaszkiewicz. Podczas pierwszego wspólnego spotkania zostały poruszone następujące tematy:
1. Ramy roku (13.04.2011-13.04.2012).
2. Ogłoszenie obchodów 20-lecia.
3. Inicjatywy Duszpasterskie (zjazdy, Dni Młodzieży, służby liturgiczne ołtarza).
4. Nowości Wydawnicze.
5. Sympozjum teologiczno-historyczne.
wrz
20

Modlitwa we Lwowie

17 września ks.dziekan Jan Puzyna reprezentował diecezję grodzieńską na zakończeniu Rajdu Katyńskiego we Lwowie. Mszy św. przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który w homilii przypomniał o ofierze 17 września 1939 r. W tym roku Rajd Katyński prowadził przez tereny Polski, Litwy, Białorusi – m.in. Mińsk i Oszmianę, Rosji i Ukrainy.

wrz
20

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

     16 września w Mińsku odbyło się 44. posiedzenie Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, na mocy postanowienia którego ks. Antoni Gremza został wybrany na głównego międzydiecezjalnego koordynatora, przygotowującego wyjazd białoruskiej młodzieży na Światowe Dni Młodzieży, które się odbędą w dniach 16-21 sierpnia w Madrycie (Hiszpania).

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.