Фотарэпартаж з ІІ Дыцяэзіяльнага дня дзіцяці

Дзень Дзіцяці
Fotoreportarz
Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski

Праграма ІІ Дыяцэзіяльнага дня дзіцяці

Дзень Дзіцяці
Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski

Więcej…

Дзеці намалююць Біблію

Дзень Дзіцяці
Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski

Więcej…

Дзеці будуць перапісваць тэксты Святога Пісання

Дзень Дзіцяці
Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski

Więcej…

Fotoreportaż z I Diecezjalnego Dnia Dziecka

Дзень Дзіцяці
1 czerwca w diecezji grodzieńskiej odbył się I Diecezjalny Dzień Dziecka. W tym dniu do Grodna przybyło ponad 800 dzieci z różnych zakątków naszej diecezji. Wraz ze swoimi duszpasterzami i katechetami każde dziecko miało możliwość wspólnej modlitwy, a także zabawy. Przedstawiamy galerię zdjęć z diecezjalnego święta dzieci.

Ponad 800 dzieci na I Diecezjalnym Dniu Dziecka

Дзень Дзіцяці
1 czerwca w diecezji grodzieńskiej odbył się I Diecezjalny Dzień Dziecka. Jego inicjatorem jest ks. Jerzy Martinowicz, który z błogosławieństwa pasterza diecezji włożył dużo wysiłku w organizację tego wspaniałego dnia modlitwy i zabawy. Warto zaznaczyć, że na I Diecezjalny Dzień Dziecka przybyło około 800 dzieci z różnych zakątków naszej diecezji.

Więcej…

Program I Diecezjalnego Dnia Dziecka

Дзень Дзіцяці

1 czerwca 2011 roku, Grodno (par. Niepokalanego Poczęcia N. M. P.)

0d godz. 9.00 – Zgłoszenie się grup (herbata).

10.30 – Uroczyste otwarcie I Diecezjalnego Dnia Dziecka:

  • Krótkie przemówienia
  • Przecinanie wstęgi
  • Pieśń „Zmartwychwstał Pan” (zespół dziecięcy „Aniołki” par. Niepokalanego Poczęcia N. M. P.
    w Grodnie)
  •   Występ zespołu tanecznego „Raduńskie słowiki” (par. Matki Bożej Różańcowej w Raduniu).

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.