List pasterski księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na I niedzielę Wielkiego postu 2012 roku

Drukuj
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Po raz kolejny przeżywamy okres liturgiczny Wielkiego Postu. Ten szczególny czas łaski ma nas przygotować duchowo na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym w radosnych obchodach Świąt Wielkanocnych. Warto zatem już teraz zastanowić się, jak przeżyjemy te 40 dni Postu, by przyniosły one jak najobfitsze owoce duchowe, zarówno w życiu osobistym każdego z nas, jak i w całym społeczeństwie.

Więcej…

List pasterski księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na pierwszą niedzielę Adwentu 2011 roku

Drukuj
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna bardzo szczególny okres kościelnego roku liturgicznego, jakim jest Adwent. Stając u progu nowego roku liturgicznego, zanurzamy się w adwentową atmosferę radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

Więcej…

List Pasterski księdza biskupa Alexandra Kaszkiewicza na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego

Drukuj
list2
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im; do takich, bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14)

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Szybko dobiegły końca dni wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny. We wszystkich szkołach naszego kraju zabrzmiał pierwszy dzwonek. Był on znakiem rozpoczęcia kolejnego okresu wzrastania wielkiej rzeszy dzieci i młodzieży w mądrości i łaskach u Boga i ludzi.

Więcej…

List pasterski Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na 20-lecie diecezji i przed peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego

Drukuj
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
Szybko zbliża się historyczna chwila, gdy Ojciec Święty Benedykt XVI, powagą urzędu Następcy Świętego Piotra, ogłosi całemu światu, że Sługa Boży Jan Paweł II jest Błogosławionym. Dokona się to w uroczystość Miłosierdzia Bożego – w dniu 1 maja - na placu św. Piotra w Rzymie. Wyrazimy wówczas wielką wdzięczność Panu Bogu za dar błogosławionego Jana Pawła II dla całego Kościoła Powszechnego.

Więcej…

List Pasterski Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi na VIII Krajowy Dzień „Caritas”

Drukuj
„Prośba Jezusa do Samarytanki „Daj mnie pić” (J 4, 7), jaką słyszymy w liturgii trzeciej niedzieli, wyraża pragnienie każdego człowieka – pragnienie Boga i chce obudzić w naszym sercu pragnienie daru źródła, wody, jaka ciecze do życia wiecznego (w. 14):: to jest dar Ducha Świętego, jaki robi chrześcijan prawdziwymi wyznawcami, którzy będą kłaniać się Ojcu w Duchu i prawdzie”
Papież Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2011 r.

Więcej…

List powitalny księdza Biskupa do organizatorów i uczestników Turnieju Piłki Nożnej w Słonimiu

Drukuj

LIST POWITALNY KSIĘDZA BISKUPA ALEXANDRA KASZKIEWICZA

do organizatorów i uczestników Turnieju Piłki Nożnej w Słonimiu


Grodno, 23.11.2010

Umiłowani w Chrystusie!

Szanowni organizatorzy i uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej, poświęconego pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II!


   Z całego serca pragnę powitać Was i wykazać swą radość z tego powodu, że gromadzicie się tu, w Słonimiu, na te kilka dni jako jedna chrześcijańska rodzina ze wszystkich zakątków Grodzieńszczyzny. Cieszę się, że jesteście na tym Turnieju, aby przez współzawodnictwo podkreślić swą przynależność do Chrystusa, jedynego naszego Zbawcy. Potwierdzeniem tego niech będzie dla innych Wasz znak krzyża i wzajemna modlitwa przed rozpoczęciem każdej gry!

Więcej…

List o poparcie akcji

Drukuj

List o poparcie akcji


Grodno, 24.11.2010

 Do P. T. Przewielebnych Księży Proboszczów
 i Administratorów m. GrodnaCzcigodny Księże Proboszczu,

    Wolontariusze miasta Grodno wraz z młodzieżą organizują w okresie Adwentu akcję pomocy dzieciom w Domach Dziecka i osobom starszym w Domach Starców, pod hasłem "Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja".

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.