cze
14

Komunikat zaproszenie na diecezjalną uroczystość w Trokielach. Program uroczystości

Komunikaty
Drukuj

Umiłowani Wierni Diecezji Grodzieńskiej!

Bardzo serdecznie zapraszam  wszystkich na Uroczystość Diecezjalną, która odbędzie się w dniach 8-9 lipca w Sanktuarium naszej diecezji w Trokielach. Uroczystość  rozpocznie się 8 lipca o godz. 21.30 i zakończy się 9 lipca odpustową Mszą Św. o godz. 10.00.

Drodzy Pielgrzymi, kieruję do Was serdeczną zachętę: wyruszcie przed tron Matki Bożej w Trokielach z intencją modlitwy za nasz Kościół! Niech nie zabraknie Was, jak i w  poprzednie lata,  na pielgrzymkowych szlakach z różnych miejscowości naszej diecezji!

Więcej…

kwi
27

Komunikat w sprawie Diecezjalnej Konferencji i Spotkania Służby Zdrowia

Komunikaty
Drukuj
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie naszym Zbawicielu,
    Drodzy pracownicy Służby Zdrowia szpitali i zakładów medycznych naszej diecezji!
W duchu wzajemnej troski o każde ludzkie życie pragnę powiadomić Was o Konferencji i zaprosić 14 maja do Grodna na Diecezjalne Spotkanie pracowników Służby Zdrowia. Program Spotkania zostaje dołączony do niniejszego zaproszenia. Według możliwości proszę o przybycie najpierw do katedry grodzieńskiej na Mszę św. o godz. 9.00, a następnie do Obwodowego Szpitala Klinicznego („Pyszki”).
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane w Kurii Diecezjalnej do 10 maja.
Niech uczestnictwo w spotkaniu pracowników Służby Zdrowia naszej diecezji pomoże wspólnie odpowiedzieć na wyzwania powołania - Służby człowiekowi i Ratowania jego życia.
Na przygotowanie i przeżywanie Spotkania z całego serca b ł o g o s ł a w i ę
Aleksander Kaszkiewicz
   Biskup Grodzieński
kwi
20

Komunikat w sprawie poinformowania wiernych o zbieraniu ofiar na rzecz akcji dobroczynnej

Komunikaty
Drukuj
Do P. T. Przewielebnych Księży Proboszczów i
    Administratorów Diecezji Grodzieńskiej

    Proszę o poinformowanie wiernych w ciągu kilku najbliższych niedziel w ramach ogłoszeń parafialnych o dobroczynnej akcji organizowanej przez grodzieńskie obwodowe i rejonowe oddziały organizacji charytatywnych i społecznych.

    W ramach tej akcji będą zbierane ofiary na utrzymanie osób samotnych w podeszłym wieku, przytułków dla starców, domów opieki społecznej dla dzieci i inwalidów.

Więcej…

kwi
07

Komunikat - zaproszenie młodzieży i wiernych m. Grodna

Komunikaty
Drukuj
16.04 - na nabożeństwo Drogi Krzyżowej
17.04 - na procesję Palmową i Mszę św.

Umiłowani wierni miasta Grodna, Droga Młodzieży!
Proszę Was, żebyście wzięli udział w ważnych dla naszego miasta religijnych wydarzeniach, aby pokazać przez to swoją wspólnotę chrześcijańskiej wiary i radości.
Kochani wierni, a szczególnie młodzi! W sobotę 16 kwietnia zgromadźcie się ze wszystkich parafii jako jedna rodzina na wzgórzu przed kościołem Pobernardyńskim, aby wyruszyć placem do katedry grodzieńskiej na Mszę św., rozważając stacje Drogi Krzyżowej.
Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej o godz. 17.30
Droga Młodzieży! W Niedzielę Palmową, 17 kwietnia, niech nie zabraknie Was z palmami na procesji i Mszy świętej. Wyjście i poświęcenie Palm o godz. 13.00 na wzgórzu przed kościołem Pobernardyńskim, Msza św. w Katedrze o godz. 14.00.
Zachęcam Was jako jedną wspólnotę młodzieży naszego miasta: bądźcie Uczniami Chrystusa i Dziećmi Jego Kościoła, aby złożyć swe świadectwo o tym, że być z Chrystusem - to znaczy być szczęśliwym.
Czekam na spotkanie z Wami. Na przeżywanie czasu Wielkiego Postu oraz zbliżających się wydarzeń z całego serca wszystkich b ł o g o s ł a w i ę
Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński
mar
31

Odezwa do Kapłanów, Sióstr Zakonnych i Wiernych Diecezji Grodzieńskiej przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II z programem przygotowania do niej

Komunikaty
Drukuj
Czcigodni Kapłani, Wielebne Siostry zakonne, umiłowani wierni diecezji grodzieńskiej! „Nie lękajcie się, otworzyć drzwi Chrystusowi”!
Tymi słowami ukochanego Sługi Bożego Jana Pawła II zachęcam Was do przygotowania przed Jego beatyfikacją. Musimy do tego wydarzenia przygotować się duchowo, gdyż będzie ono wielką łaską dla całego Kościoła.
Nasze przygotowanie na wydarzenie beatyfikacji Papieża Jana Pawła II na placu Św. Piotra w Rzymie 1 maja podczas Mszy św. o godz. 10.00 niech poprzedzi wspólna modlitwa i rozważanie drogi jego ziemskiego życia do chwały ołtarzy. Celem naszego przygotowania według proponowanego programu niech będzie modlitwa w tej intencji, aby Błogosławiony Jan Paweł II był orędownikiem na drodze życia według zasad Ewangelii w każdej ludzkiej rodzinie i naszym społeczeństwie. Uwieńczeniem naszej modlitwy za dar nowego Błogosławionego w każdym kościele diecezji niech będzie udział we wspólnym Dziękczynieniu w Niedzielę po beatyfikacji - 8 maja.

Więcej…

mar
30

Komunikat w sprawie Diecezjalnych Dni Młodzieży w Woronowie

Komunikaty
Drukuj
Droga Młodzieży!
Z całego serca zapraszam Was na tegoroczne Diecezjalne Spotkanie Młodych, które odbędzie się w dniach 6- 8 maja w Woronowie.
Diecezjalne Dni Młodzieży będą w tym roku poświęcone słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, który w ciągu ziemskiego życia był wielkim Przyjacielem młodych ludzi całego świata. Spodziewamy się, że po beatyfikacji 1 maja w Rzymie i po Dniach Młodzieży w Woronowie błogosławiony Jan Paweł II zostanie Waszym potężnym Patronem i Przewodnikiem.

Więcej…

mar
24

Komunikat Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi na uroczystość Zwiastowania Pańskiego 2011 r.

Komunikaty
Drukuj
„Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia, uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.”
Ojciec Święty Benedykt XVI

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia.
Modlitwą Ojca Świętego Benedykta XVI rozpoczynamy nasze słowo zachęty do podjęcia „Duchowej adopcji”. Modlitwę tę Ojciec Święty wypowiedział w wigilię Adwentu 2010 roku w Bazylice watykańskiej, przewodnicząc nabożeństwu i czuwaniu nocnym w obronie życia poczętego. W ten sposób Papież pokazał światu, że nacisk cywilizacji śmierci jest coraz większy i nie można stać bezczynnie, patrząc na to zjawisko. Papież zachęcił też poszczególne Kościoły lokalne, aby w duchu solidarności z Ojcem Świętym w tym samym czasie organizowały nabożeństwa modlitewne, odpowiadając w ten sposób na potrzebę obrony poczętego życia. Wówczas również i w naszym kraju w wielu kościołach organizowane były modlitwy w intencji życia.

Więcej…

sty
26

Komunikat w sprawie obchodów 20. rocznicy Diecezji Grodzieńskiej

Komunikaty
Drukuj
   Do P. T. Przewielebnych Kapłanów Diecezji Grodzieńskiej

   Czcigodni Bracia Kapłani, w związku z obchodami 20. rocznicy reorganizacji struktur Kościoła na Białorusi, a w jej składzie - powstania diecezji grodzieńskiej, na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego został zaplanowany program duszpasterski na rok 2011.

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.