Cele duszpasterstwa

Drukuj
     Głównym celem Duszpasterstwa Akademickiego jest szczera przyjaźń do Boga i poznanie prawdy, którą objawił w Jezusie. Ten cel staramy się osiągnąć poprzez udiał we Mszy Świętej (w każdy czwartek o 19.00 w kościele pw. Zwiastowania NMP (Pobrygidzkim) w Grodnie); w Katechezach Biblijnych, w Szkole Modlitwy, w rozmowach na tematy dotyczące wiary i życia. Miłosć do Boga przynagla, by żyć w przyjażni z innymi ludzmi, dlatego staramy się budowac wspólnotę akademicką, w której przeżywamy spotkania z zaproszonymi gośćmi, wspólne wyjazdy, spotkania i wiele innych ciekawych imprez.
    Wszystkie działania duszpasterskie są uzupełnieniem czasu studiów o wymiar duchowy i wspólnotowy. Są okazją do wzrastania w przyjaźni z Bogiem i braćmi oraz do zdobywania formacji chrześcijańskiej.

Zaproszenie

Drukuj
     Swoje zaproszenie kierujemy do studentów, młodzieży pracującej, poszukujących, wątpiących i wszystkich chętnych.
     Chciałbyś sie realizować? Jesteś zagubiony i chciałbyś odnaleźć drogę? Masz pasję i chciałbyś jej owoc przekazać innym? Znalazłeś odpowiednie miejsce! Zapoznaj się z nami i bądź w naszym Duszpasterstwie. Jeżeli masz jakiś dar lub talent organizacyjny i chciałbyś poprowadzić własne spotkania - zaraź nas swoim pomysłem. Przekonaj nas, że twój pomysł jest wart realizacji. Czekamy na aktywnych. Czekamy także na tych, którzy pragną poznawać i słuchać. Duszpasterstwo jest dla Was. Stańcie się częścią wspólnoty.

Więcej…

Credo Studenta

Drukuj
    Dzisiaj, w tym nowym dniu, jestem studentem ( studentką), któremu ( której) się powiodło. Przez noc mój umysł i ciało wytworzyły tysiące nowych komórek, żeby zapewnić mi jak największe możliwości. Jestem niby narodzony (narodzona) na nowo, pełen (pełna) życia i energii.
    Jestem niezwykły ( niezwykła) i cenny ( cenna), jedyny ( jedyna) w swoim rodzaju w całym wszechświecie. Jestem największym cudem działającej natury. Mam nieograniczony potencjał. Wierzę w swoje zdolności, postawę i cele. Zasługuję na wielkość , gdyż w moim świecie jestem najważniejszą osobą.
   Dzisiaj przekraczam nowe granice. Jak co dzień, wykorzystuję umiejętności i wiedzę. Zaczynam dzień od sukcesu i sukcesem go skończę. Osiągam swoje cele, dążąc do nich wytrwale.
   Działam pozytywnie, z radością, w pełni akceptując siebie i innych. Żyję pełnią życia, doświadczam go bez granic. Jestem entuzjastem (entuzjastką)życia. Do każdych zajęć, każdej lektury, każdego zadania podchodzę z zapałem, zadowoleniem i radością. Z radosnym oczekiwaniem każdego ranka odczytuję na nowo swoje credo.
   Jestem studentem ( studentką ) odnoszącym (odnoszącą) sukcesy. Wiem, jakie kroki muszę podjąć, bym je osiągnął (osiągnęłam). Uświadamiam się i raduję. Jestem najwspanialszym (najwspanialszą) studentem (studentką)na świecie.

Historia powstania DA

Drukuj
26 marca 2008 roku

"Przyszłość – w waszych sercach i rękach"
Jan Paweł II


    W pewien październikowy wieczór 2006 r. grupa młodych osób zebrała się w kościele Pobrygidzkim na wspólną Mszę św., a potem wszyscy razem zgromadziliśmy się w Domu Sióstr Nazaretanek. W ten sposób rozpoczęło działalność nasze Duszpasterstwo Akademickie. Staraliśmy się działać na wszystkie sposoby, by przyciągąć jak najwęcej młodych ludzi. W głębi serc mieliśmy obawę : a jeśli oprócz organizatorów nikt nie przyjdzie? A jeśli ci, którzy przyjdą, spotkają się z rozczarowaniem? Wątpień było dużo, dlatego przygotowywaliśmy się z wielkim zapałem, nie szczedząc czasu i sił.
    Odbyło się pierwsze spotkanie, potem drugie , trzecie... Na każde następne przychodziły nowe osoby. Obecnie nasza grupa liczy 65 osób! Młodzież przekazuje w swoich środowiskach informację o istnieniu Duszpasterstwa Akademickiego. Każdy czwartek na Mszę św. dla młodzieży przychodzi około 100 osób.

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.