Dekrety

Nowi dziekani

Drukuj
ks. Paweł GiedrojćKsiądz Biskup mianował nowych dziekanów naszej diecezji. Zgodnie z dekretem pasterza diecezji ks. Paweł Giedrojć (na zdjęciu), proboszcz w Hołynce, został dziekanem dekanatu Teolin – Sopoćkinie. Ksiądz Michał Steckiewicz, proboszcz w parafii Rohotna, został dziekanem dekanatu Zdzięcioł (Dziatłowo).
Dla informacji: dziekan – z łac. decem (dziesięć). Dekanat to kilka parafii (na początku właśnie dziesięć). Dziekana wybierają spośród siebie proboszczowie. Wybór ten powinien być zatwierdzony przez biskupa.
Życzymy nowo wybranym dziekanom owocnej pracy.

Sopoćkinie witają nowego wikariusza

Drukuj
Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa
ks. Michał Wasilkiewicz został mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Matki Bożej i Józefata Kuncewicza w Sopoćkiniach.
Życzymy księdzu Michałowi owocnej pracy w parafii.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.