Poznajemy kapłanów

Кс. Біскуп Аляксандр Кашкевіч

Кs. Biskup
Aleksander Kaszkiewicz,
Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi,
   Biskup Grodzieński

Więcej…

Кс. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч

Ksiądz Arcybiskup
Tadeusz Kondrusiewicz,
Metropolita Mińsko-Mohylewski

Więcej…

Кс. Біскуп Уладзіслаў Блін

Ksiądz Biskup
Władysław Blin,
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi,
    Ordynariusz Diecezji Witebskiej

Więcej…

Кс. Біскуп Казімір Велікаселец

Ksiądz Biskup
Kazimierz Wielikosielec,
Biskup Pomocniczy Diecezji Pińskiej

Więcej…

Кс. Біскуп Антоній Дзям'янка

Ksiądz Biskup
Antoni Dziemianko,
Sekretarz Generalny,
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej

Więcej…

а. Караль Барнась

O. Karol Barnaś,
redemptorysta

Więcej…

Кс. Ігар Андрэй Бурак

Ks. Andrzej Burak

Więcej…

Кс. Ігар Антоній Анісімаў

Ks. Igor Antoni Anisimow

Więcej…

Кс. Генрых Яблонскі

Ks. Henryk Jabłoński

Więcej…

Кс. Дзмітрый Урбановіч

     Ksiądz Dymitr Urbanowicz

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.