Poznajemy kapłanów

Кс. Павел Гедройць

 Ksiądz
 Paweł Giedrojć

Więcej…

Кс. Андрэй Казлоўскі

Ks.
Andrzej Kozłowski

Więcej…

Кс. Юзаф Трубовіч

Ksiądz Prałat
Józef Trubowicz

Więcej…

Кс. Ежы Мар’ян Лявінскі

 Ksiądz Prałat
Jerzy Marian Lewiński

Więcej…

Кс. Тадэвуш Вышынскі

Ksiądz
Tadeusz Wyszyński

Więcej…

Айцец Лявон Вітак OMI

Ojciec
Leon Witek OMI

Więcej…

Кс. Міхал Сапата

Ksiądz Prałat
Michał SopataWięcej…

Кс. Лешак Дамагала

  Ksiądz
Leszek Domagała

Więcej…

Kс. Раман Катлімоўскі

Ksiądz
Roman Kotlimowski

Więcej…

Кс. Юзаф Станеўскі

 Ksiądz
Józef Staniewski

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.