Poznajemy kapłanów

Кс. Павел Астукевіч

Ksiądz
Paweł Astukiewicz

Więcej…

Кс. Юрый Павайба

 Ksiądz
Jerzy Powajbo

Więcej…

Кс. Цэзарый Міх

Ksiądz
Cezary Mich

Więcej…

Кс. Антоній Казлоўскі

Ksiądz
Antoni Kozłowski

Więcej…

кс. Андрэй Радзевіч

Ksiądz
Andrzej Radziewicz

Więcej…

Кс. Ян Кучынскі

 Ksiądz
Jan Kuczyński

Więcej…

Кс. Уладзімір Гуляй

Ksiądz
Włodziemierz Hulaj

Więcej…

Кс. Валерый Быкоўскі

Ksiądz
Walery Bykowski

Więcej…

Кс. Віктар Велівіс

Ksiądz
Wiktor Wieliwis

Więcej…

Кс. Віталій Дабраловіч
Ksiądz
Witalij Dobrołowicz

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.