Drukuj

Niedzielny poranek ostatniego dnia Diecezjalnego Spotkania Młodzieży był bardzo radosny. Do Woronowa przyjechał ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz. O 8.30 w świątyni rozpoczęła się Msza św., którą celebrował ksiądz biskup. Podczas kazania Pasterz zwrócił się do wiernych, a szczególnie do młodzieży: „W tę niedzielę dziękujemy za dar nowego błogosławionego, wielkiego papieża Jana Pawła II. Razem z grupą wiernych i kapłanów miałem możliwość udziału w tej niezapomnianej uroczystości – beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie, na placu Świętego Piotra. Widziałem 1,5 mln przybyłych na tę uroczystość wiernych”. Ksiądz biskup zaznaczył, że wielu z tych ludzi nie widziało błogosławionego i nie rozmawiało z nim, nie znało go osobiście, jednak dla każdego z nich Jan Paweł II jest moralnym autorytetem. Życie Papieża również dzisiaj zachwyca wielu ludzi. Każdy widzi w nim wzór do naśladowania. Nie bez racji Jan Paweł II został obrany patronem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Madrydzie. Został jednym z patronów także naszych Diecezjalnych Dni Młodzieży. Jan Paweł II jeszcze za życia pokazał, co znaczy być świętym.

Kazanie ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza

{audio}mp3/kazanie-dni-mlodzierzy2011.mp3{/audio}

Więcej…
 
Drukuj

   IMG_8301Po powrocie z Hermaniszek młodzież zjadła w Woronowie kolację. O 21.30 w świątyni rozpoczęły się Adoracja i Spowiedź. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu młodzi ludzie zwracali się do Boga Miłosiernego z prośbami o pokój, miłość i inne łaski. Wielu z obecnych przystąpiło do Sakramentu pojednania. O 22.30 nabożeństwo skończyło się i rozpoczął się zaplanowany koncert zespołów „Ojrene” i „Maj”. Razem z nimi młodzież sławiła Pana Boga na centralnym placu Woronowa do północy.

 
Drukuj
W święta Zmartwychwstania Pańskiego ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz, pasterz naszej diecezji, zwraca się do wszystkich wiernych ze świątecznymi życzeniami. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia materiału wideo.
 
Drukuj

O 9 rano młodzież naszej diecezji zgromadziła się na wspólnej modlitwie w parafialnym kościele. Zespół "Ajrene" swym śpiewem skierował serca młodzieży do jedności z Panem. Potem do młodych ludzi zwrócił się ks. Antoni Gremza. Kapłan oznajmił, że podczas "katechety w katechezie" młodzież zapozna się z przykładem świętości życia opiekunów Dni Młodzieży w Madrycie. Są to: św. Isydor, św. Teresa z Avilé, św. Franciszek Ksawery, św. Ignacy Loyolla, św. Róża z Limy (Peru), św. Jan od Krzyża, św. Rafael Arne, błogosławiony Jan Paweł II. Część z nich jest nam mało znana, jednak bardzo popularna w Hiszpanii.

Więcej…
 
Drukuj

Takie słowa skierował do katolickiej młodzieży w Woronowie ojciec Kludio z Rzymu, odpowiedzialny za Eucharystyczny Ruch Młodzieży w cyłym świecie. Kapłan udzielił także wywiadu dla naszego portalu.

- Moje serce jest przepełnone radością i szczęściem, bo dzisiaj młodzi katolicy Białorusi razem ze mną dzielą miłość do Chrystusa, do Eucharystii, a także jeden do drugiego – podkreślił podczas spotkania ojciec Klaudio.

Opowiedział także, że Eucharystyczny ruch został stworzony po to, by młodzi mogli uczyć się żyć w Eucharystii i rozważać jej tajemnicy.

Więcej…
 
Drukuj

Co ciekawego jest w "festywalu wiary", opowiadają jego uczestnicy., распавялі яго ўдзельнікі.

{audio}mp3/moladz.mp3{/audio}

Kościół zawsze odnajdywał w młodzieży niewyczerpane źródło wielkoduszności, szczodrości oraz samowyrzeczenia. Dowodem na to może być młodzież, która dzisiaj zanosi swoje modlitwy do Boga w Woronowie.

Więcej…
 
Drukuj

Ksiądz proboszcz z Woronowa opowiada o organizacji Dni Młodzieży oraz wspomina pierwsze próby organizacji modlitewnego czuwania w Trokielach. Ks. Andrzej mówi o młodzieży pełnej wiary i entuzjazmu.

 
Drukuj

  "Przyszłość Кościoła jest w rękach młodych", – podkreślał Wielki Papież Jan Paweł II. Tam jest miejsce młodych, którego nikt nie zajmie.

Czy potrzebny jest Kościół młodemu człowiekowi i jaką rolę ma on w życiu młodzieży, opowiada ojciec Dymitr Labkou, redemptorysta z Brzostowicy Wielkiej.{audio}mp3/a-labkou.mp3{/audio}
 
Drukuj

Siostra Natalia z Lidy zapoznała młodzież z postacią św. Isydora.. Był to świecki człowiek żyjący według zasady "Módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże". Siostra Natalia przypomniała także, że człowiek jest Bożym stworzeniem, które się składa z ciała i duszy. Dusza człowieka jest nieśmiertelna, wolna i rozumna. Chrystus dał nam szansę do zbawienia duszy. A dopomagają nam w tym siedem Świętych Sakramentów.
Potem ojciec Andrzej z Grodna-Dziewiatówki opowiedział o św. Franciszku Ksawerym. 46-letnia droga do świętości ojca Franciszka prowadziła przez Indie i Japonię i skończyła się w drodze do Chin. Ojciec Andrzej zaapelował do młodych, aby za przykładem św. Franciszka Ksawerego szli w nasze społeczeństwo jako misjonarze.

Więcej…
 
Drukuj

Młodzież opowiada o błogosławionym Janie Pawle II oraz o tym, jak bardzo kocha Kościół. Specjalnie dla naszego portalu młodzi ludzie zaśpiewali fragment swojej piosenki przygotowanej na prezentację grup.

 
 pierwsza poprzednia123następna ostatnia 

Strona 1 z 3