Mosty - MB Trzykroć Przedziwnej

parafia p.w. MB Trzykroć Przedziwnej, erygowana w 1992 r., kościół zbudowany w 1997 r., konsekrowany 22.07.2000 r.
  • Proboszcz: Ks. Ryszard Jakubiec, Mikielewszczyzna
  • Msza św.: w niedzielę i święta o godz. 10.00, 12.00; (19.00 - czas letni) w dni powszednie o godz. 8.30 (czas zimowy), 19.00 (czas letni)
  • Odpust: 24 października
  • Telefon: (01515) 2-42-34
Historia
Do 40. lat XX w. osada miała nazwę Zelwiany, a miejscowi katolicy chodzili na nabożeństwa do kościoła św. Jana Chrzciciela w sąsiednich Mostach (obecnie - Mosty Prawe). W okresie powojennym obie te świątynie były zniszczone, a wieś Zelwiany i stacja kolejowa Mosty zostały wielotysięcznym miastem Mosty, centrum jednego z rejonów obwodu Grodzieńskiego. W 1992 r. w Mostach została założona parafia, w której od 21 września tegoż roku w czasowej kaplicy zaczęto odprawiać Mszę św.
   Budowa nowego kościoła z czerwonej cegły zewnętrznej w stylu neogotyckim rozpoczęła się 2 kwietnia 1993 r. (autor projektu – grodzieński architekt Sztern). 28 maja 1993 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pana, biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz i arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz poświęcili kamień węgielny, wzięty z podwalin znakomitego sanktuarium szensztackiego. Wśród ofiarodawców szczególnie wyróżniła się rodzina Koreniów ze wsi Dubno – pan Wasyl i jego żona Anna, na cześć których w narteksie kościoła umieszczono tablicę pamiątkową.
   Od 1992 r. w parafii codziennie odbywały się nabożeństwa. 
Budowę świątyni ukończono w 2000 r. 22 lipca tegoż roku ówczesny nuncjusz apostolski na Białorusi Dominik Hruszowski, biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz i biskup piński Kazimierz Wielikosielec uroczyście konsekrowali nowy kościół pw. Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Obecnie w parafii pracują siostry z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, które pracują także w Grodnie.
   Kościół jest prostokątny w planie, z pięciościenną apsydą flankowaną dwoma niedużymi zakrystiami. Główna fasada wyróżnia się spadzistą pięciościenną wieżą-dzwonnicą, flankowaną podobnymi do niej strzelistymi pinaklami. Apsydę od sali modlitewnej dzieli szczyt, uwieńczony spadzistą sygnaturką. Główna część kościoła pokryta jest dwuspadowym blaszanym dachem, a apsyda niższa – walmowym.
   Wnętrze świątyni jest pokryte żebrowatymi betonowymi płytami, apsyda – płaskim monolitycznym sklepieniem. W ołtarzu głównym mieści się tytułowy obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – kopia obrazu włoskiego artysty L. Krasio (1893 r.). Lewy ołtarz boczny poświęcony jest św. Józefowi, prawy – Miłosierdziu Bożemu. Nad narteksem znajdują się chóry organowe.
   Terytorium kościelne jest obniesione koronkowym metalowym ogrodzeniem. Wejście wyróżnia się honorowym dziedzińcem z dwiema bramami i figurą (wykonaną z brązu) Pana Jezusa, niosącego krzyż (kopia figury, znajdującej się przy wejściu do katedry grodzieńskiej), na postumencie między nimi. Po stronie prawej od kościoła, za ogrodzeniem, zachował się budynek czasowej kaplicy.
Parafia na Google Maps
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.