Rohoźnica - NMP Krуlowej Polski

parafia p.w. NMP Królowej Polski, erygowana w 1922 r., kościół zbudowany w 1926 r., konsekrowany w 21.10.1926 r.
  • Administrator: Ks. mgr Tomasz Stanzecki
  • Msza św.: w niedzielę i święta o godz. 10.00, 17.00
    w dni powszednie o godz. 18.30 (czas zimowy), 19.30 (czas letni)
  • Odpust: 3 maja
  • Adres: 231623, д. Рогозница, ул. Центральная 1a, Мостовский р-н, Гродненская обл.
Historia
Kościół w Rohoźnicy Wielkiej
Samodzielna parafia w Rohoźnicy Wielkiej została założona w 1922 r. Kościół murowany został pobudowany w 1926 r. (świadczy o tym data na kamieniu nad wejściem) na środki ówczesnego właściciela wsi pana Oskara Miejsztowicza i jego małżonki Flory z Kęszyckich. W 1929 r. świątynię pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski konsekrował arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski.
    Przed II wojną światową liczba parafian wynosiła 4500 osób, dlatego była to największa parafia na Mostowszczyźnie. Starsi mieszkańcy wspominają o ceglanej kaplicy, co niegdyś stała w lesie na północ od miejscowej siedziby (zachował się murowany kompleks w stylu klasycyzmu), lecz dzisiaj nie pozostało od niej ani śladu. Ze słów mieszkańców, kaplicę zrujnowano jeszcze przed wojną.
   W okresie sowieckim kościół nie niszczono i nie zamykano, ale stałego proboszcza parafia nie miała. Oficjalnie nawet anulowano rejestrację parafii. Kościół w latach 1970-ych nie należał do pomników architektury, mimo iż podobnych świątyń na Białorusi praktycznie nie ma.
    Kościół został pobudowany z kamienia ciosowego w stylu konstruktywizmu międzywojennego. Świątynia jest prostokątna w planie z taką samą apsydą skierowaną na wschód. Od strony południowej do apsydy dobudowano jedyną zakrystię. Po prawej stronie od fasady głównej dobudowano potężną czworokątną wieżę-dzwonnicę pod walmową kopułą.
    Wnętrze kościoła, pokryte płaskim podszywanym sufitem z parkietowych desek, upiększają trzy drewniane ołtarze, wykonane w 1998 r. w stylu neobaroku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej w otoczeniu figur św. Wojciecha (po stronie lewej) i św. Kazimierza (poza ołtarzem na ścianie znajduje się duży obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pochodzący z czasów międzywojennych ze starego ołtarza). Lewy ołtarz boczny – ołtarz św. Franciszka z Asyżu, prawy - Miłosierdzia Bożego. Nad narteksem znajduje się chór organowy z ustanowionymi tam neobarokowymi organami.
    Terytorium kościelne obniesione jest ogrodzeniem z kamienia ciosowego na ceglanych i otynkowanych pobielonych słupach w stylu konstruktywizmu. Także z czterech słupów składa się brama wejściowa.
Parafia na Google Maps
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.