Brzostowica Mała - św. Antoniego z Padwy

Parafia p.w. św. Antoniego z Padwy, erygowanie: 1550; kasata carska: 1864 -1919, odebranie rejestracji przez urząd wyznaniowy: kościół pw. św. Antoniego z Padwy. Fund. Szl.ros. Wołkawycki. Budowa: 1851-1863,. 1864 - 1919 budynek cerkwi praw. konsek
  • Proboszcz: ks. Andrzej Kozłowski
  • Msza św.: w niedzielę i święta o godz. 12.00
    w dni powszednie o godz. 17.00 (czas zimowy), 18.00 (czas letni)
  • Odpust: 13 czerwca
  • Adres: 231780,Малая Берестовица, ул. Циташвили 13а кв. 22, Берест. р-н. Гродн. обл
  • Telefon: (01511) 4-24-17
Historia
W XVIII-XIX w. osada Brzostowica Mała była majątkiem Jundziłów, potem Sołtanów. Kościół został założony przez fundację prywatną w 1550 r. Według danych, w 1752 r. w Brzostowicy Małej był drewniany kościół pw. św. Antoniego Padewskiego. Jego wnętrze ozdabiały 4 ołtarze. W 1784 r. w Brzostowicy Małej pobudowano kaplicę.
    Kościół z otynkowanej cegły w stylu klasycyzmu został założony 30 września 1851 r. (świadczy o tym kamień węgielny w ścianie ołtarzowej) na wysokim wzgórzu w centrum wsi. Fundatorem świątyni był posiadacz majątku, A. Wołkowyski (wiarygodny autor projektu – grodzieński komornik Malewicz). Przed 1863 r. ukończono budowę świątyni, jednak nabożeństwa katolickie odprawiano tu niedługo. 20 maja do wsi wkroczyli powstańcy. Za ich przyjęcie władze carskie zamknęły kościół. W 1868 r. świątynia była używana jako cerkiew prawosławna. Podczas przebudowy dekoracji fasady, uwieńczenie wieży-dzwonnicy i wnętrze zostały zmienione na retrospektywny-ruski styl. Miejscowym katolikom pozostała tylko kaplica, którą dołączono do parafii w Krynkach (obecna Polska).
W 1919 r. świątynię zwrócono katolikom. 14 maja 1928 r. arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski uroczyście konsekrował kościół. W 1939 r. parafia liczyła ponad 1600 wiernych. Z tego okresu nie ma żadnej wzmianki o kaplicy.
    Z przyjściem władzy radzieckiej kościół został ponownie zamknięty, a budynek wykorzystywano do różnych celów gospodarczych. W plebanii mieściła się stołówka. W 1946 r. ówczesny proboszcz parafii został zmuszony do jej opuszczenia i wyjazdu do Polski.
    W 1948 r. komsomolcy podpalili kościół. Wierni musieli dojeżdżać na nabożeństwa do sąsiednich parafii, gdzie pracowali księża: do Makarowiec, Indury, Grodna.
    Po rozpadzie ZSRR świątynię zwrócono katolikom, rozpoczęto jej odnowienie. W 1994 r. kościół został ponownie konsekrowanypod histo­rycznym wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Świątynia została odbudowana dzięki staraniom o. Kazimierza Żylisa.
    Pierwsza Msza św. w parafii Brzostowica Mała została odprawiona pod gołym niebem w uroczystość Wszystkich Świętych w 1990 r. Od tego momentu Mszę św. odprawiano regularnie. Ludzie z ogromnym wzruszeniem wspominają, jak uczestniczyli we Mszy św. na Boże Narodzenie w zniszczonym do parapetów kościele i jak pięknie były wystrojone śniegiem choinki przy ołtarzu. Nikt wtedy nie narzekał na zimno, nie przeszkadzał nawet śnieg.
    W 1995 r. ojcowie redemptoryści ustawili przed kościołem wysoki drewniany krzyż – pa­miąt­kę Misji Świętych w parafii. 12 czerwca 2004 r. odbyła się uroczystość 10-lecia powtórnego poświęcenia kościoła. W 2005 r. parafianom zwrócono także byłą plebanię. 13 czerwca 2009 r. do świątyni uroczyście wprowadzono relikwie św. Antoniego. Niektóre źródła podają, że św. Antoni był czczony w tym kościele w szczególny sposób. Wierni z sąsiednich parafii przychodzili tu na odpust, a ołtarz z obrazem św. Antoniego był zrobiony tak, że wierni na kolanach mogli obchodzić go naokoło i za wstawiennictwem tego Świętego wypraszali u Boga potrzebne im łaski.     Kościół św. Antoniego jest 1- wieżową, bezapsydową i prosto­kątną w planie świątynią pod dwuspadowym blaszanym dachem. Nieduża czworokątna walmowa wieża-dzwonnica wieńczy fasadę główną.
    Wnętrze kościoła jest pokryte płaskim podszywanym sufitem drewnianym. Część ołtarzowa wyróżnia się dwoma wewnętrznymi zakrystiami. Kościół ma 3 ołtarze. W ołtarzu głównym znajduje się tytułowy obraz św. Antoniego Padewskiego. W lewym ołtarzu bocznym mieści się obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, w prawym – obraz św. Józefa. Nad wejściem znajduje się chór.
    Terytorium kościelne obniesione jest ogrodzeniem z kamienia ciosanego. Od drogi do wejścia do świątyni prowadzą wysokie schody. Po odnowieniu świątyni w 1991 r. do parafii dojeżdżali różni księża, między innymi wspomniany o. Kazimierz Żylis, ks. Roman Cieślak, ks. Paweł Białonos. Obecnie pracuje tu ks. Andrzej Kozłowski. Jest on pierwszym proboszczem powojennym.
Parafia na Google Maps
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.